تراپیست معروف جودیت متز بر این باور است که افرادی که اضافه وزن دارند نباید رژیم بگیرند بلکه باید به بدن خود اعتماد کنند تا بتواند غذای درست را انتخاب کنند.به این معنی که آنها باید به بدن خود گوش بدهند. "وقتی گرسنه هستید بخورید؛ آن چیزی که بدن شما درخواست می‌کند بخورید؛ وقتی احساس سیری کردید دست از خوردن بکشید." این شعار جودیت متز است. اما آیا این راه برای شما مناسب است؟ آیا افراد میتوانند به بدن خود اعتماد کنند؟
من شخصا طرفدار گوش کردن به بدن هستم. من عقیده دارم که بدن ما باید شنیده شود و به ما سیگنال بدهد و همچنین معتقدم که غذا یک منبع شادی و لذت است تا یک منبع نگرانی و گناه. اما در این دیدگاه نیز مشکلاتی وجود دارد.

اولین مشکل این است که غذاهای مضر زیادی در اطراف ما وجود دارند و آنها خیلی قابل دسترس هستند. ممکن است ما از کودکی این غذاها را مصرف کرده باشیم و به علت اینکه بدن ما هیچ‌وقت انتخاب دیگری نداشته است تصور می‌کنیم که این غذاها را دوست و نیاز دارد.
یک مشکل دیگر خوردن یا پرخوری از روی احساسات است که به آن خوردن عاطفی نیز گفته می‌شود. ما هنگام عصبی شدن، ناراحت شدن و استرس داشتن برای آرام کردن خود به سمت غذاهای که معمولاًً مملو از شکر یا چربی هستند میرویم. ممکن است در آن لحظه احساس کنیم که بدن ما درخواست این غذاها را دارد در صورتی که ما فقط در حال آرام کردن احساسات خود هستیم.

جودیت متز وقت زیادی برای کمک کردن به افرادی که خوردن عاطفی دارند گذاشته است. پیشنهاد او این است که هنگام احساساتی شدن این دو سوال را از خود بپرسید:

"آیا این واقعا چیزی است که بدن من می‌خواهد؟"
"می‌تونم چند لحظه صبر کنم، یا آیا واقعا از لحاظ فیزیکی گرسنه هستم؟"

انسان‌ها طی‌ گذر زمان با بدن‌های خود بسیار فاصله گرفته ا‌ند. وقت زیادی می برد تا دوباره به این آگاهی برسیم که بتوانیم گرسنگی بدن خود را از سیری آن تشخیص دهیم و با بدن خود ارتباط بگیریم.

این کار با خوردن غذا‌های سالم و پردازش نشده امکان پذیر است. هلسا ول در تلاش است تا ارتباط میان شما و بدنتان را دوباره به شما بازگرداند.