راهنمای دانلود اپلیکیشن برای iOS

- در ابتدا برنامه TestFlight را دانلود نمایید.( لینک دانلود )
- لینک دانلود اپلیکیشن Helsawell ( دانلود لینک )
هلساول